Ochrana Dřeva

OCHRANA DŘEVA / PREVENCE PŘED DŘEVOMORKOU

Ochrana dřeva zahrnuje všechna opatření, která zabraňují poškození dřeva nebo dřevěných konstrukcí příp. snížení jejich hodnoty. Napadení pravou dřevomorkou je podle německého občanského zákoníku (BGB) vážná vada stavebního díla. Povrchové ošetření je zpravidla nedostačující, proto zde nachází využití metoda injektáže

Přednosti a výhody

 • Tlaková injektáž pro ochranu dřeva a prevenci před houbou dřevomorkou umožňuje optimální rozložení ve dřevě i zdivu
 • Metody injektování a zpěňování poskytují optimální rozložení na površích i v meziprostorech
 • Výroba a dodávka standardizované injektážní a pakrové techniky
 • Výroba speciálních injektážních pakrů podle specifikací odborníků
 • Injektážní přístroje a injektážní pakry se kombinují s příslušnými materiály

Oblasti použití

 • Prevence a boj proti hmyzu a houbám
 • Zvýšení požární ochrany
 • Zvýšení odolnosti a životnosti
 • Prevence proti povětrnostním vlivům (voda, vlhkost)
 • Prevence proti opětovnému napadení zdi dřevomorkou
Injektáž na ochranu dřeva s narážecí hlavicí

Další informace

 • Pro ochranu dřeva a při prevenci proti dřevomorce by měli v souladu s normou DIN 68800 úředně schválení znalci z oboru ochrany dřeva vyhotovit technickou zprávu o vyšetření s návrhy na sanování.
 • Použití prostředku pro ochranu dřeva, vhodného pro maltu, např. injektážní pěnová malta, by mělo být prokázáno laboratorními pokusy.
 • Další doporučení obsahují prospekty WTA
 • Použitelné injektážní materiály příp. prostředky na ochranu dřeva: Viz Seznam prostředků na ochranu dřeva se souhlasem stavebního dozoru DIBT (Německý institut pro stavební techniku)

VÝROBA PĚNOVÝCH HMOT

Přednosti a výhody

 • Cílené nanášení materiálu v jednom pracovním postupu
 • Materiál přilne ke stavebnímu materiálu a může do něj dlouhou dobu vnikat
 • Nízké materiálové ztráty
 • Vhodné pro všechna vstřikovací zařízení
 • Použití u vícevrstvých stavebních konstrukcí s dutými prostory
 • Pro aplikaci účinných látek na dřevěné a zděné povrchy
Pěnová metoda DESOI

STŘÍKÁNÍ

Otočná tryska DESOI

Přednosti a výhody

 • Tryska s otočnou hlavicí: Materiál je dopravován rotující tryskou do všech směrů a dostane se tak i do nejužších prostor
 • Stabilizační hmotnost: je zvláště vhodný pro použití v komínech apod.
Otočná tryska DESOI Detail

Prodejna

německy
anglicky
francouzsky

Poradenství & prodej

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de