Menu
Rissinjektion

Sanace spár

DESOI Quick Seal

Nový systém kombinuje dva procesy v jednom produktu pro spolehlivé utěsnění dilatačních, konstrukčních a pohybových spojů. Tím lze zaručit bezpečné provedení renovace spár nebo opětovné utěsnění vodotěsných betonových konstrukcí. Flexibilní 7segmentový těsnicí a vstřikovací profil se vloží do poškozené spáry, zafixuje se a zalisuje stavebním chemickým plnivem. Těsnicí a vstřikovací profil je dělitelný a je vhodný pro šířky spár od 18 do 26 mm.

více o produktech

B-Sting® Injektážní jehly

Pomocí injekční vrtací jehly B-Sting® se snadno a bezpečně provádějí dodatečná utěsnění v těsnicích spárách tunelů, zejména vyztužovaných tunelů.