Menu
Rissinjektion

Sanace spár

VÍCE O RŮZNÝCH POSTUPECH

DESOI Quick Seal

Nový systém kombinuje dva procesy v jednom produktu pro spolehlivé utěsnění dilatačních, konstrukčních a pohybových spojů. Tím lze zaručit bezpečné provedení renovace spár nebo opětovné utěsnění vodotěsných betonových konstrukcí. Flexibilní 7segmentový těsnicí a vstřikovací profil se vloží do poškozené spáry, zafixuje se a zalisuje stavebním chemickým plnivem. Těsnicí a vstřikovací profil je dělitelný a je vhodný pro šířky spár od 18 do 26 mm.

více o produktech

B-Sting®

Pomocí injekční vrtací jehly B-Sting® se snadno a bezpečně provádějí dodatečná utěsnění v těsnicích spárách tunelů, zejména vyztužovaných tunelů.
 

B-Joint

 B-JOINT is another version of the proven DESOI Quick Seal. This variant is a profile hose and does not require a terminal strip. It is flexible and adapts perfectly to unevenness. It's tightened with an air filling needle so that there's no need to tighten it with nuts. The subsequent injection takes place via the joint injection needle. The B-JOINT can be processed in any length and is suitable for joint
widths of 20 to 30 mm.
 
scroll top