Menu

Injektážní zařízení

More Informations
Filter
Filter
Page

Principy fungování

Membránové čerpadlo

Membránové čerpadlo je buď mechanicky, hydraulicky nebo pneumaticky ovládané. Pomocí konvexní membrány (odsátím) z čerpací komory se plní do membrány injekční materiál a dále je přepravován čerpadly. Výhodou je, že vstřikovací látka je oddělena od jednotky, mohou být dosaženy definované tlaky a materiál působí jemně na propagaci.

Šroub čerpadla

Provoz vřetenového čerpadla je založen na principu Archimédova šroubu. Šroub je umístěn v těsně uzavřené trubce a otáčí se kolem své středové osy. Dopravníkové¬prvky jsou otočný rotor a pevný stator. Pomocí těchto dvou prvků jsou vytvořeny komory, které se pohybují pomocí otáčejícího šneku směrem ke konci šroubu.

Pístové čerpadlo

Pístová čerpadla jsou nabízena s ruční pákou, nožní pákou, s elektricky nebo pneumaticky poháněným vstřikovacím zařízením. Tak lze dosáhnout vysokých tlaků, které mohou být přesně regulovatelné a ovladatelné pomocí manometru.
scroll top