Menu

Injektážní zařízení

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 158554 OR shop_item_has_category.category_line_no = 158485 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12 ... 7

Principy fungování

Membránové čerpadlo

Membránové čerpadlo je buď mechanicky, hydraulicky nebo pneumaticky ovládané. Pomocí konvexní membrány (odsátím) z čerpací komory se plní do membrány injekční materiál a dále je přepravován čerpadly. Výhodou je, že vstřikovací látka je oddělena od jednotky, mohou být dosaženy definované tlaky a materiál působí jemně na propagaci.

Šroub čerpadla

Provoz vřetenového čerpadla je založen na principu Archimédova šroubu. Šroub je umístěn v těsně uzavřené trubce a otáčí se kolem své středové osy. Dopravníkové¬prvky jsou otočný rotor a pevný stator. Pomocí těchto dvou prvků jsou vytvořeny komory, které se pohybují pomocí otáčejícího šneku směrem ke konci šroubu.

Pístové čerpadlo

Pístová čerpadla jsou nabízena s ruční pákou, nožní pákou, s elektricky nebo pneumaticky poháněným vstřikovacím zařízením. Tak lze dosáhnout vysokých tlaků, které mohou být přesně regulovatelné a ovladatelné pomocí manometru.
scroll top