Menu

Injektážní metoda dutého zdiva

Filter
m_50213
m_50210
m_50212
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 95000)
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

Vstřikování do zdiva s dutými prostory

Vícestupňové vstřikování pomocí nízkotlakého procesu vyplňuje dutiny, mezery a trhliny injekční maltou bez smrštění pomocí vrtacího těsnění. Přes tatáž těsnění se pomocí trysky vytvoří vrtací kanál. Vstřikovací materiál je pak vstřikován tlakovým vstřikováním (3 až 5 barů) pro lepší rozložení. To umožňuje dosáhnout optimální účinnost v oblasti vstřikovaného zdiva.
Horizontalabdichtung
Horizontal sealing / Horizontal barriers
Subsequent injection against capillary ascending moisture

PDF german/english
PDF german/french

Cíle aplikace

 • Snížit přenos vlhkosti skrze kanály kapilárních pórů
 • Dosáhnout vyrovnání vlhkosti podmíněné prostředím
 • Kapiláry zabraňují přísunu vlhkosti nad vstřikovací zónou
 


Cíle použití a aplikací: nízkotlaké vstřikování

 • U homogenního zdiva
 • Při vysokých stupních provlhčení zdiva
 • Rovnoměrná a rychlá distribuce vstřikovaného materiálu ve zdivu

Výhody

 • Strojní tlakové vstřikování pro optimální distribuci plniva ve stavebním materiálu 
 • Těsnicí systémy a příslušenství přizpůsobené postupu
 • Zpevnění a stabilizace stěny v oblasti vstřikování
 • Nízká spotřeba vstřikované tekutiny díky zasypání dutiny

Typy těsnění

 • Vrtací těsnění (ocel)
 • Rázové těsnění (plast)

Požadavky na vstřikovací a míchací zařízení

 • Průřez přizpůsoben průtoku vstřikovací látky
 • Tlak plynule nastavitelný a omezitelný mezi cca 1 - 15 bar
 • Odolnost všech částí zařízení vůči vstřikovacím materiálům
 • Homogenní míchání
 • Stálá kvalita míchání
 • Udržování vstřikovacích materiálů v pohybu
 • Vstřikovací výkon přizpůsobený objektu

Poznámka

 • Použití případně vložení vodorovného těsnění vstřikováním pouze nad hladinu tlakové a zadržené vody


Další informace
„Postup vstřikování certifikovaných látek proti transportu kapilární vlhkosti“ Leták WTA E.4-10, vydání 03.2015 / D.

Postup mokrý-v-mokrém a vícestupňové vstřikování (vstřikovací lepidlo + mikroemulze)

Cíle aplikace: postup mokrý-v-mokrém

 • Vyplňte dutiny a vytvořte pro mikroemulzi injekční zónu, kde nemůže odtékat
 • Stabilizujte zdivo v oblasti vstřikování
 • Zvyšte zásaditost v oblasti vstřikování tak, aby mohla mikroemulze reagovat

Plniva

 • Vstřikování vstřikovacího lepidla (1. stupeň)
  • Pro vyplnění mezer a dutin
 • Vstřikování mikroemulze (2. stupeň)
  • Vytvoření vodorovného těsnění

Cíle aplikace: vícestupňové vstřikování

 • V případě homogenního zdiva s nízkou alkalitou se reakce spouští aktivátorem

Průběh práce při postupu mokrý-v-mokrém - 1. stupeň

 • Označte a vyvrtejte otvory ve vzdálenosti cca 10 - 12,5 cm. Odstraňte vrtný prach, případně otvory pro vrtání nejprve navlhčete
 • Umístěte těsnění, upněte je a namontujte uzavírací kusy
 • Smíchejte vstřikovaný materiál
 • Naplňte vstřikovací zařízení vstřikovaným materiálem
 • Vstříkněte do vyvrtaných otvorů pod vstřikovacím tlakem cca 2 bary (v závislosti na stavební součásti)

Průběh práce při postupu mokrý-v-mokrém - 2. stupeň

 • Po odbourání vstřikovacího tlaku (materiál již nevytéká z uzavíracího kusu) se do těsnění zatlačí zkušební sonda. Vytvoření 2. vstřikovacího kanálu se provede teprve po odebrání zkušební sondy po ztuhnutí vstřikovacího lepidla
 • Přimíchejte mikroemulzi a vstříkněte při vstřikovacím tlaku cca 5 barů (v závislosti na stavební součásti)
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren