Menu

DESOI Helikální kotevní systém Plus W

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 139833 OR shop_item_has_category.category_line_no = 139833 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

DESOI Helikální kotevní systém Plus W

Tam, kde už není dokonalé spojení vrstvy předezdívky s nosným pláštěm, nebo je jen částečné, je ideálním řešením spirálový kotevní systém DESOI Plus W. Systém se skládá z kotvy DESOI Plus W a spirálové kotevní malty DESOI . Kotva Plus W se zašroubuje do spirálové kotevní malty. Zakroucení spirálového kotvy zajišťuje vyšší soudržnost spojení mezi oběma systémovými složkami. Tixotropní konzistence spirálové kotevní malty zabraňuje úniku do meziprostor a dutin. Kotva DESOI Plus W z austenitické ušlechtilé oceli má jmenovitý průměr 8 mm a je k dostání v přířezech mezi 180 mm a 400 mm (v krocích po 20 mm).
Nachträgliche Verankerung mit dem DESOI Spiralankersystem Anker Plus W

Additional anchoring with the
DESOI Spiral Anchor System Anchor Plus W

PDF german/english

PDF german/french

Oblasti použití

 • Dvouplášťové zdivo
 • Sanace zdiva
 • Závěsná, odvětrávaná fasáda
 

Příklady použití

 • Dotatečné kotvení
 • Následné vpichování dvouplášťového zdiva
 

Přednosti a výhody

 • Minimální zásah do zdiva
 • Vhodné pro všechny typy zdiva, betonu
 • Zachycení tahových a smykových sil
Upozornění

Obnova zdiva vyžaduje rozsáhlé znalosti o stavu stavby. Kotvení je nutno projektovat a dimenzovat inženýrským způsobem. Podle normy DIN 1053-1: 1996-11 oddíl 8.4.3, tabulka 11 činí minimální počet 5 kotev na m2.

VYTAHOVACÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ

Kontrola nosnosti kotvy
Kontrola by se měla provádě minimálně na 5 kotvách na jednu plochu stěny a za úspěné je považováno, když není podkročeno zkušební zatížení 1,5 kN v nosné vrstvě vícevrstvého zdiva:
 • 5 x pokus o vytažení: 0,5 mm
 • 10 x pokus o vytažení: 1,1 mm
v nosné vrstvě vícevrstvého zdiva: není překročen 1,0 mm u betonu.
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top