Menu

Ochrana Dřeva

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 158281 OR shop_item_has_category.category_line_no = 158281 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

OCHRANA DŘEVA / PREVENCE PŘED DŘEVOMORKOU

Ochrana dřeva zahrnuje všechna opatření, která zabraňují poškození dřeva nebo dřevěných konstrukcí příp. snížení jejich hodnoty. Napadení pravou dřevomorkou je podle německého občanského zákoníku (BGB) vážná vada stavebního díla. Povrchové ošetření je zpravidla nedostačující, proto zde nachází využití metoda injektáže.

Přednosti a výhody

 • Tlaková injektáž pro ochranu dřeva a prevenci před houbou dřevomorkou umožňuje optimální rozložení ve dřevě i zdivu
 • Metody injektování a zpěňování poskytují optimální rozložení na površích i v meziprostorech
 • Výroba a dodávka standardizované injektážní a pakrové techniky
 • Výroba speciálních injektážních pakrů podle specifikací odborníků
 • Injektážní přístroje a injektážní pakry se kombinují s příslušnými materiály

Oblasti použití

 • Prevence a boj proti hmyzu a houbám
 • Zvýšení požární ochrany
 • Zvýšení odolnosti a životnosti
 • Prevence proti povětrnostním vlivům (voda, vlhkost)
 • Prevence proti opětovnému napadení zdi dřevomorkou

Další informace

 • Pro ochranu dřeva a při prevenci proti dřevomorce by měli v souladu s normou DIN 68800 úředně schválení znalci z oboru ochrany dřeva vyhotovit technickou zprávu o vyšetření s návrhy na sanování.
 • Použití prostředku pro ochranu dřeva, vhodného pro maltu, např. injektážní pěnová malta, by mělo být prokázáno laboratorními pokusy.
 • Další doporučení obsahují prospekty WTA
 • Použitelné injektážní materiály příp. prostředky na ochranu dřeva: Viz Seznam prostředků na ochranu dřeva se souhlasem stavebního dozoru DIBT (Německý institut pro stavební techniku)
Holzschutzinjektion mit Einschlagkopf

VÝROBA PĚNOVÝCH HMOT

Přednosti a výhody

 • Cílené nanášení materiálu v jednom pracovním postupu
 • Materiál přilne ke stavebnímu materiálu a může do něj dlouhou dobu vnikat
 • Nízké materiálové ztráty
 • Vhodné pro všechna vstřikovací zařízení
 • Použití u vícevrstvých stavebních konstrukcí s dutými prostory
 • Pro aplikaci účinných látek na dřevěné a zděné povrchy
DESOI Schaumverfahren
scroll top