Menu

Hydraulicky rozpínané pakry

More Informations
Filter
Filter
m_50210
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 128750 OR shop_item_has_category.category_line_no = 128750 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

HYDRAULICKY ROZPÍNANÉ PAKRY

Uzávěry s plastovými dušemi se používají hlavně v dolech a tunelech na vrtech plomb nebo při zasypání. Prostřednictvím uzávěrů vrtaných otvorů se aplikuje injektáž do okolní horniny (dutiny) pro zpevnění syntetickými pryskyřicemi, nerostnými surovinami atd.
Bodeninjektion mit Blaehpacker, Hydraulik, Bohrlochverschluss

Ground injection with
Inflatable packers, Hydraulic packers, Borhole seals

PDF german/english

PDF german/french

Oblasti použití

 • Stabilizace půdy v různých hloubkách
 • Zpevňování měkkých terénů
 • Zpevňování rozeklaného podloží
 • Injektáž ve stavebních součástech
 • Injektáž půdy pod stavbou
 • Hydroizolace
 • Trvalé uzavření vrtů
 • Zdvižná injektáž
 • Průzkum vrtání v hornictví

Přednosti a výhody

 • Jednoduché a spolehlivé utěsnění ve vrtu
 • Široká škála dilatačních rozpínacích hadic
 • Použití v různých hloubkách
 • Použité plastové uzávěry lze v případě potřeby bezproblémově vrtat
 • Plastové vložky se zabraňují poškození těžebních nástrojů


Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top