Menu

Drážkování spár zdiva

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 120000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 120000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Spárování zdiva

Při sanaci pohledového zdiva z cihel nebo přírodního kamene se často ukáže, že je nutné obnovit celou síť spár a zabránit tak dalšímu zatížení zdi vlhkostí.

Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Oblasti použití

 • Restaurování nebo obnova spár zdiva

Volba materiálu

Pro výběr materiálu je rozhodující především aktuální stav. Malty se skládají z minerálních pojiv a případně přísad, jako je např.
 • Vápenná malta
 • Dolomitová vápenná malta
 • Vápenocementová malta
 • Cementová malta
 • Trasovací cementová malta

Poznámka: Spárovací malta musí být určena pro strojové zpracování

Příklady použití

 • Spáry zdiva
 • Podlahové spáry
 

Přednosti a výhody

 • Zajišťuje čistou práci
 • Dokonalé vyplnění spár
 • Nastavitelný průtok a rychlost

Pracovní kroky

 • Pokud oprava není možná, spárovací materiál zcela odstraňte (např. AS175 pila na kámen a spáry, č. 40020)
 • Očistěte boky spár od prachu a uvolněných částí, v případě potřeby je zdrsněte
 • Předvlhčení vodou s kvalitou pitné vody
 • Přenesení malty do spár
 • Zpracování povrchů
 • Následné ošetření spár
 
Pokyny pro sanaci spár
Leták WTA: „Obnova přírodního kamene“ 3-2, vydání 10.2016 D, Pokyny pro obnovu přírodního kamene v letáku WTA: „Zachování a opravy zdiva“ E-7-1, vydání 02.2018 / D (žlutý tisk)
 
scroll top