Menu

Drážkování spár zdiva

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 145000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 145000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

DRÁŽKOVÁNÍ SPÁR ZDIVA

Při sanaci pohledového zdiva z cihel nebo přírodního kamene se často ukáže, že je nutné zabránit dalšímu zatížení zdi vlhkostí obnovením celé sítě spár.
Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Oblasti použití

 • Ruční spárování
 • Stříkací spárování při velkých šířkách spár a hloubkách spár
 • Zaplnění hlubokých děr

Příklady použití

 • Kyklopské zdivo
 • Zdivo z lomového kamene
 • Zeď z vrstvového kamene
 • Zdivo z tesaného kamene
 • Obkladová vyzdívka
 • Smíšené zdivo
 
 

Přednosti a výhody

 • Spárovací malta se ukládá rovnoměrně a hutně
 • Zajišťuje čistou práci
 • Dokonalé vyplnění spár

Všeobecné pracovní kroky

 • Vyprázdnit a vyčistit spáry
 • Předvlhčit
 • Vetřít maltu do spár
 • Dohotovení spár

Použitelný spárovací materiál

 • Plastická malta
 • Trasová spárovací malta
 • Trasová vápenná spárovací malta
 • Strojově aplikovaná spárovací malta
 • Spárovací malta na bázi epoxidové pryskyřice
 • Zálivková malta pro zárubně
scroll top