Menu

Injektážní tyče RAM

More Informations
Filter
Filter
m_50215
Page

INJEKTÁŽNÍ TYČE RAM

V této metodě jsou ocelové trubky zarámovány postranními výstupními otvory a špičkou do země. Odpovídající rozšíření je k dispozici s výstupními otvory nebo zakrytými výstupními otvory, nebo bez nich. Tento způsob je zvláště vhodný pro mělké hloubky v dobře propustných půdách. Maximální hloubka nastavení závisí na půdních podmínkách. V praxi je nastavení hloubky realizováno do 15 metrů. Vstřikovací materiál může pronikat do půdy všemi otvory. Při použití se ztracenou špičkou proudí horní plnivo z konce přívodní trubky. Při injektáži pod podlahové desky jsou tyto předvrtány. K utěsnění se používají injektážní pakry se spojovací objímkou.
Rammverpresslanzen

Ground injection with
Ram injection lances

PDF german/english

PDF german/french

Technical Opinion
Ram Injection Lances

 open PDF

Přednosti a výhody

 • Zatloukací rozpínací lancety lze sestavit individuálně v závislosti na hloubce kotvení
 • U zatloukacích rozpínacích lancet Ø 21,3 mm nevzniká žádná prstencová mezera na vnějším průměru v řezu, a proto nekontrolovaně nevytéká žádný injekční materiál
 • Snadné použití bez těžkých zařízení

Zatloukací rozpínací lanceta se ztracenou špičkou - vývod materiálu dole

Rozpínací lancetu zatlučte do požadované hloubky a vytáhněte asi 10 cm nazpět, takže se špička může odtrhnout od lancety. Pro začátek procesu injektáže případně potřeby vytáhněte lancetu znovu a proveďte injektáž v jiné výšce.

Přednosti a výhody

 • Postupná proveditelná injektáž
 • Cílená injektáž možná v definované hloubce

 
Rammverpresslanze mit seitlichen Austrittslöchern

Zatloukací rozpínací lanceta s bočními výstupními otvory

Zatloukací rozpínací lancetu zapusťte do požadované hloubky, kombinace lancet se vstřikovacími otvory a bez nich, v celé perforované oblasti, je možná např.: 5 m dlouhá lanceta, spodní 3 m jsou vybaveny postranními výstupními otvory a injektovány.
Rammverpresslanze mit abgedeckte, seitlichen Austrittslöchern

Zatloukací rozpínací lanceta s odkrytými bočními výstupními otvory

Tyto zatloukací rozpínací lancety mají stejné použití jako rozpínací lanceta s tou výhodou, že při zapouštění nevzniká žádné znečištění odkrytými výstupními otvory. Tato varianta je vhodná zejména pro písčité půdy a při průchodu zvodnělými vrstvami.

Přednosti a výhody

 • Žádné kontaminanty díky krytu
 • Použitelné na volných písčitých zemích
 • Vysoká vstřikovací bezpečnost

Pilotování - Beranicí lanceta

 1. Beranicí nástavec našroubujte na beranicí lancetu
 2. Pomocí elektrického beranicího kladiva a upínací soupravy zarazte beranicí lancetu do podloží
 3. Beranicí nástavec uvolněte akumulátorovým šroubovákem otáčením doleva
 4. Našroubujte spojovací pouzdro, další mezikus, beranicí nástavec 2 otáčkami a celou beranicí lancetu utáhněte akumulátorovým šroubovákem (kompletní dráha závitu 40 mm)
 5. Beranicí lancetu zarazte pomocí beranicího kladiva a beranicího nástavce dále do podloží
 6. Bod 3 a 5 opakujte až do požadované hloubky
Rammverfahren, Rammverpresslanzen
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top