Menu

DESOI Kotevní systém

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 139980 OR shop_item_has_category.category_line_no = 139906 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

DESOI Kotevní systém - TESTOVANÝ SYSTÉM

Aby mohly být projektantům a realizačním podnikům poskytnuty spolehlivé kotevní systémy, nechala si společnost DESOI GmbH speciálně ke kotevnímu punčochovému systému prověřit a zdokumentovat pevnost v soudržnosti a odolnost kotev od nezávislých úředních zkušeben materiálů ¬. Cíl provedené prověrky spočíval v posouzení vlivu kotvové punčochy na charakter spojení injektážní malty a zdiva. Přitom byl pozorován nepříznivý případ vyvrtané díry s hladkou stěnou a injektážní maltou. Dále měla být vypracována praktická doporučení ve vztahu na předběžnou úpravu a slisování.
Provedené prověrky spojení ukázaly, že se suchou maltou DESOI AnchorNox®
 • bylo dosaženo dobré pevnosti vazby (v průměru> 1,5 N/mm)
 • při nízkém měrném kluzu (<0,1 mm).
DESOI Verankerungssystem 
DESOI Anchor Stocking System

PDF german/english
PDF german/french
Upozornění: Před zahájením sanačních opatření s kotevními systémy je nezbytně nutné prozkoumat příčinu poškození a pokud možno ji odstranit. Zkušenosti ukazují, že nestabilní podklad (podlaha/základ) je jedním z nejčastějších příčin


Zkušební zpráva, Materialprüfungs- und Versuchsanstalt Neuwied GmbH,

"Posouzení kotevního (punčochového) úložného systému DESOI pro zabezpečení historických zděných konstrukcí", č. 6-21 / 1938b / 12, 10. ledna 2014

 

DESOI AnchorNox® Suchá malta

Průběžná zpráva: F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde, Profesura Polymerní látky, "Úprava receptury a optimalizace vlastností čerstvé a tvrdé továrně zhotovené malty DESOI AnchorNox® pro kotevní úložné systémy", FIB-AN 040-14, 13. duben 2015. Ostatní testované suché maltové směsi na vyžádání.

Použití kotevní punčochy DESOI je jednoduché: Nasuňte rozpěrku na kotevní tyč, připojte vedení materiálu k nanášení kotevní malty a upevněte všechny 3 díly kouskem krepové pásky. Nyní natáhněte tkaninovou hadici ustřiženou na míru a na jedné straně již uzavřenou stahovacím páskem jako punčochu přes paket kotev a upevněte dalším stahovacím páskem. Poznámka: K dostání také smontované z výroby.
Po správné instalaci kotvy se provádí plnění. Kotvy s punčochou přitom brání nekontrolovanému odtoku plnicího materiálu do dutých prostor, štěrkových hnízd atd. Díky své pružnosti se kotevní punčocha přizpůsobuje nerovnostem vyvrtané díry. Zároveň je struktura tkaniny tak propustná, že je zajištěno spojení kotvy ve stavebním dílci.

Úkoly a příklady použití

 • Vytvoření tvarového a silového spojení.
 • Vytvoření spojení pevného v tahu
 • Zachycení tažných a posuvných sil
 • Zajištění proti dynamickým zatížením / namáhání
 • Zajištění jednoduchého a vícevrstvého zdiva
 • Spojení a připojení součástí (vícevrstvých)
 • Zajištění prasklých částí stavby
 • Stabilizace popraskaného zdiva
 • Zajištění struktury zděné konstrukce s lokálním narušením
 • Vpichování jednovrstvého a vícevrstvého zdiva
scroll top