Menu
Rissinjektion

Kotevní systémy

Sanace zdiva vyžaduje přesné znalosti okolností, jako např. stavební fond, příčiny poškození, zatížení atd, aby mohla být zvolena optimální sanační opatření. Kotevní systémy DESOI jsou vyzkoušené a jsou k dispozici v dále uvedených provedeních. Pro silně uzavíracím spojení trhlin je ideálním řešením spirálový kotevní systém DESOI. Skládá se ze dvou složek - spirálové kotvy a spirálové kotevní malty.

Při spuštění procesu injektáže může vzduch, který je v provrtané díře, unikat. Zvláštním vyvinutým výrobkem jsou regulátory upínací síly DESOI. Jednoduchý regulátor upínací síly kompenzuje různě silné zatížení v tahu, dvojitý regulátor upínací síly tlumí různě silné zatížení v tlaku.

DESOI HELIKÁLNÍ KOTEVNÍ SYSTÉM

Helikální kotva je šroubovitě tvarovaná z ušlechtilé oceli určená pro aplikaci při renovaci prasklin ve zdivu. Ve zdivu se používá helikální kotvení pro omezení šířky trhlin. Pro pevné spojení mezi spirálovými kotvami a různými typy zdiva je vhodná malta DESOI. Pro kvalitní použití nabízíme speciální nářadí DESOI (→ pila na kámen a štěrbiny AS 170 / spárovací technika)..

více o produktech

DESOI HELIKÁLNÍ KOTEVNÍ SYSTÉM PLUS W

Tam, kde už není dokonalé spojení vrstvy předezdívky s nosným pláštěm, nebo je jen částečné, je ideálním řešením spirálový kotevní systém DESOI Plus W. Systém se skládá z kotvy DESOI Plus W a spirálové kotevní malty DESOI . Kotva Plus W se zašroubuje do spirálové kotevní malty. Zakroucení spirálového kotvy zajišťuje vyšší soudržnost spojení mezi oběma systémovými složkami. Tixotropní konzistence spirálové kotevní malty zabraňuje úniku do meziprostor a dutin. Kotva DESOI Plus W z austenitické ušlechtilé oceli má jmenovitý průměr 8 mm a je k dostání v přířezech mezi 180 mm a 400 mm (v krocích po 20 mm).
 

DESOI KOTEVNÍ SYSTÉM

Aby mohly být projektantům a realizačním podnikům poskytnuty spolehlivé kotevní systémy, nechala si společnost DESOI GmbH speciálně ke kotevnímu punčochovému systému prověřit a zdokumentovat pevnost v soudržnosti a odolnost kotev od nezávislých úředních zkušeben materiálů ¬. Cíl provedené prověrky spočíval v posouzení vlivu kotvové punčochy na charakter spojení injektážní malty a zdiva. Přitom byl pozorován nepříznivý případ vyvrtané díry s hladkou stěnou a injektážní maltou. Dále měla být vypracována praktická doporučení ve vztahu na předběžnou úpravu a slisování.
Provedené prověrky spojení ukázaly, že se suchou maltou DESOI AnchorNox®
  • bylo dosaženo dobré pevnosti vazby (v průměru> 1,5 N/mm)
  • při nízkém měrném kluzu (<0,1 mm).

více o produktech

DESOI Kotevní systém - speciální

Hledáte pro svůj stavební projekt speciální kotevní systémy? Zde naleznete individuální příslušenství ke stabilizaci Vaší stavby/objektu. Kromě toho firma DESOI vyrábí také individuální výrobky, které jsou přesně přizpůsobeny Vašim potřebám. Jednoduše nás kontaktujte.

 
scroll top