Menu

Mechanicky rozpínaný a dvojitý pakr

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 129687 OR shop_item_has_category.category_line_no = 129687 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

MECHANICKY ROZPÍNANÝ A DVOJITÝ PAKR

Injektážní pakr je vhodný pro použití při utěsňování např. při stavbách tunelů. S jeho použitím lze snadno a bezpečně injektovat všechny injektážní materiály na minerální bázi, jakož i injektážní pryskyřice. Díky zlepšenému upínacímu systému je zabráněno poškození pojistných kroužků.
Spannpacker

Tunnel and mountain injection
with clamping and double packers

PDF german/english

PDF german/french

Průměr upínacích pakrů a rozsahy průměrů vrtaných otvorůPINJEKTÁŽNÍ PAKR B

Injektážní pakr B je vhodný pro použití při utěsňování např. při stavbách tunelů. S jeho použitím lze snadno a bezpečně injektovat všechny injektážní materiály na minerální bázi, jakož i injektážní pryskyřice. Injektážní pakr B je upínán pomocí ocelové šroubové spojky.
 

Bajonetový uzávěr

je snadno rozebíratelný mechanický spoj dvou trubkovitých dílů. Vzájemným zasunutím a protisměrným pootočením jsou díly zajištěny a opačným pohybem opět uvolněny.

Výhody

 • Jednoduchá a bezpečná manipulace
 • Předepnutý spoj s volným průchozím otvorem Ø  20mm
 • Jednoduché utěsnění pomocí O-kroužku
 • Bajonetový uzávěr je dalším vývojovým stupněm osvědčeného západkového rychlouzávěru.

Dvojitý pakr

K usazení horninových kotev se ve skále vytvoří potřebné díry. Jednotlivé kotvy jsou opatřeny distančními vložkami a zabaleny do kotevní vložky DESOI spolu s materiálovým vedením a větracím potrubím a vloženy do příslušných děr. Nyní je dvojitý pakr tlačen přes kotvu takovým způsobem, že oblast bočního vstřikování dvojitého pakru je v pravém úhlu k dráze plastového těsnění.

Pomocí 4 axiálních napínacích šroubů se dvojitý pakr pevně uchytí v otvoru. Těsnicí materiál se nyní zavede vstřikovací trubičkou do problémových míst, která vznikla v důsledku perforace plastového těsnění, aby se obnovilo utěsnění. Kotevní maltu DESOI lze naplnit do otvoru pomocí materiálového vedení v trupu kotvy.
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top