Menu

Stříkání, transport a plnění

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 147500 OR shop_item_has_category.category_line_no = 147500 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Stříkání, transport a plnění

V oblasti renovace a restaurování budov se dopravují, stříkají a také plní různé materiály, aby nebyla znečištěna původní látka. Aby bylo možné vyhovět zvláštním podmínkám zdiva, existuje velké množství vstřikovacích technik a možných aplikací. Proto je široký i výběr vhodného příslušenství pro váš stavební projekt.
Spraying, conveying and filling

PDF german/english
PDF german/french

Oblasti použití

 • Vnější utěsnění proti tlakové vodě v pozemních a inženýrských stavbách
 • Aplikace těsnicí kaše zvenku
 • Následné vnitřní utěsnění, např. ve sklepích
 • Ochrana povrchu, např. u nádrží na pitnou vodu
 • Sanační omítkový systém podle WTA po vodorovném utěsnění

Plniva

 • Zálivková malta
 • Kotevní malta
 • Injektážní malta
 • Vyrovnávací hmoty
 • Stříkací materiály
  • 1K / 2K těsnicí kaše
  • Jemná omítka
  • Cementovo-vápenná omítka
  • Spárovací hmota
  • Pórovitá základní omítka
  • Sanační omítka

Přednosti a výhody

 • Jedním zařízením lze stříkat různé materiály
 • Dobrá pohyblivost na stavbě
 • Vysoký plošný výkon
 • Rozstřik lze nastavit pomocí: regulace množství materiálu, nastavení trysek (stříkání s podtlakem a s přetlakem)
 • Zaručeno rovnoměrné nanesení materiálu, zejména v oblasti spojů stěna-podlaha, vnější a vnitřní rohy
 • Množství materiálu lze regulovat na spárovací hlavě
 • Údržba a péče o dopravní techniku a stříkací nástroje se provádí s minimálním použitím nástrojů
scroll top