Menu

Stříkání, transport a plnění

More Informations
Filter
Filter
m_50215
Page
12

Stříkání, transport a plnění

V oblasti renovace a restaurování budov se dopravují, stříkají a také plní různé materiály, aby nebyla znečištěna původní látka. Aby bylo možné vyhovět zvláštním podmínkám zdiva, existuje velké množství vstřikovacích technik a možných aplikací. Proto je široký i výběr vhodného příslušenství pro váš stavební projekt.
Spraying, conveying and filling

PDF german/english
PDF german/french

Oblasti použití

 • Vnější utěsnění proti tlakové vodě v pozemních a inženýrských stavbách
 • Aplikace těsnicí kaše zvenku
 • Následné vnitřní utěsnění, např. ve sklepích
 • Ochrana povrchu, např. u nádrží na pitnou vodu
 • Sanační omítkový systém podle WTA po vodorovném utěsnění

Plniva

 • Zálivková malta
 • Kotevní malta
 • Injektážní malta
 • Vyrovnávací hmoty
 • Stříkací materiály
  • 1K / 2K těsnicí kaše
  • Jemná omítka
  • Cementovo-vápenná omítka
  • Spárovací hmota
  • Pórovitá základní omítka
  • Sanační omítka

Přednosti a výhody

 • Jedním zařízením lze stříkat různé materiály
 • Dobrá pohyblivost na stavbě
 • Vysoký plošný výkon
 • Rozstřik lze nastavit pomocí: regulace množství materiálu, nastavení trysek (stříkání s podtlakem a s přetlakem)
 • Zaručeno rovnoměrné nanesení materiálu, zejména v oblasti spojů stěna-podlaha, vnější a vnitřní rohy
 • Množství materiálu lze regulovat na spárovací hlavě
 • Údržba a péče o dopravní techniku a stříkací nástroje se provádí s minimálním použitím nástrojů
scroll top