Menu

Dokumentace - DESOI w.i.l.m.a.

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 159200 OR shop_item_has_category.category_line_no = 159200 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

DESOI w.i.l.m.a.

S DESOI w.i.l.m.a. máte k dispozici nově vyvinutou technologii, která nejen dokumentuje vaše vstřikovací procesy, ale také je aktivně monitoruje. Tento kontrolní systém je k dispozici ve čtyřech různých verzích a zajišťuje všechny procesy vaší vstřikovací technologie. DESOI w.i.l.m.a. zaznamenává tlak, objem, čas a odchylky vstřikovacích procesů. Aby se zajistilo, že během vstřikování nedojde k nepřípustným odchylkám, lze předem nastavit mezní hodnoty pro směšovací poměr, tlak a objem. Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, tak se celé zařízení vypne nebo se na displeji zobrazí upozornění.

DESOI w.i.l.m.a.

DESOI w.i.l.m.a.
Recording and documentation of injection and dosing processes

PDF german/english

PDF german/french

DESOI w.i.l.m.a. - FLYER

 open PDF
 
Aby byla zajištěna ochrana vašich citlivých údajů, týkajících se vstřikovacího procesu, komunikují tablet a základní jednotka prostřednictvím chráněného WLAN-spojení. Všechna data jsou pro uživatele chráněna hesly a jsou zpracovávána a spravována výhradně na serveru v Německu. Takže jste plně zabezpečeni.


Rozsah dodávky

Rozvaděč s integrovaným řízením, napájecí kabel 10 m, vypínač, kontrolka, snímače průtoku, tlakové senzory, nárazuvzdorný a vodě odolný (do 1 m) tablet CATERPILLAR T20 s Windows 10, včetně návodu k obsluze
Flow Control Display

DESOI w.i.l.m.a. dokumentuje

 • Spotřebu materiálu každé plničky
 • Směšovací poměr
 • Injektážní tlak každé plničky
 • Dobu injektáže každé plničky
 • Pořadí injektáže
 • Počet opakovaných injektáží
 • Datum a čas injektáže

Nabídka služeb DESOI

 • Individuální technické poradenství
 • Instruktáž odborným personálem na staveništi


 

Použité materiály

 • Akrylátový gel
 • Polyuretanové a silikátové pryskyřice
 • Minerální plniva (cement)

Jistota pro projektanty a stavitele

Jistota pro projektanty a stavitele Přístroje DESOI w.i.l.m.a. zaručují, že jsou neustále sledována a dodržována plánovaná množství a předepsané technické parametry, např. směšovací poměr a vstřikovací tlak. Strojní technika, přizpůsobená těmto podmínkám, je spolehlivá, robustní, osvědčená v praxi a umožňuje vysokou bezpečnost provedení. Na požádání může být systém vybaven specificky pro určitý projekt a aplikaci.

 
scroll top