Menu

Systém injektážních hadiček

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 80000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 80000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

SYSTÉM INJEKTÁŽNÍCH HADIČEK

Od počátku 70. let byly vstřikovací hadice alternativně nebo dodatečně používány v praxi pro spárové vazy a laminátové spoje pro utěsnění. Jedná se o injektážní spárovou výplň ve formě tuby nebo kanálu. Následné netěsnosti mohou být utěsněny cíleným vstřikováním polyuretanové pryskyřice, akrylové pryskyřice, cementovou maltou nebo cementovým lepidlem.
Injektionsschlauchsystem
Injection hose system

PDF german/english
PDF german/french

Přednosti a výhody

 • snadná instalace a flexibilní adaptace na spárování
 • aplikace přímo na spáry
 • Přídavné těsnění mimo spojovací pásky nebo spárový plech.
 • Možnost utěsnění trhlin v betonových a železobetonových konstrukcích
 • Nízkonákladový technologický proces pro preventivní a následné utěsnění
 • Injekční hadicové systémy mohou být také instalovány složitým průběhem kloubů v případě, že instalace vodních tyčí nebo spárových plechů je konstruktivně velmi drahá je možná
 • Vhodnost systémů injektážních hadic při použití na stavbách- je průkazně (obecný certifikát ABP) zdokumentována
 

Příklady použití

 • injektážní systémy hadic patří podle stavebního nařízení A, část 2, č. 1.4. na trhliny hydroizolační systémy, např. jako je tomu v oblasti podzemní vody (bílá nádrž)
 • Realizace vodotěsné spáry v betonových konstrukcích v důsledku plánované injektáže
 • Použití například u vodních staveb, čistíren odpadních vod, podzemních garážích, tunelech


 

Pokyny k instalaci

 • Iinjektáž hadice průběžným ukotvení do zatvrdlého betonového komponentu stanovena nepohyblivě, takže nemůže reflotovat v čerstvém betonu
 • Obecně platí, že k uchycení vstřikovací hadice se speciálními upevňovacími úhelníky dochází ve vzdálenosti asi max. 15 cm, kde je to vhodné by měla být tato vzdálenost upravena na staveniště.
 • V oblasti křížení hadic je třeba zabránit vzájemnému stlačení
 • Vstřikovací hadice o délce cca 8 - 10 m
 • Vzdálenost vstřikovací hadice od vnější stěny by měla být ⅓ až ½ tloušťky komponentu
 • Hadice mají na spojích přesahovat asi 15 cm a paralelně ve vzdálenosti cca 5 cm vedeny společně.
 • Dodržujte umístění vstřikovací hadice podle prováděcího plánu
 • Otevírací tlak - výstup vstřikovací hadice plnění nastává v nízkotlakém procesu mezi 0,5 až 5 bary
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top