Menu

DESOI Kotevní systém - speciální

More Informations
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 142490 OR shop_item_has_category.category_line_no = 139980 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

DESOI Kotevní systém - speciální

DESOI Verankerungssystem 
DESOI Anchor Systems

PDF german/english
PDF german/french

Výplň - plnicí těsnění s kotvou

Pracovní kroky

 • Vyčistěte vývrt ofukovací trubicí
 • Upevněte kotvy z nerezové oceli s vhodnými rozpěrkami a výplněmi centrálně do vyvrtaných otvorů
 • Namíchejte suchou maltu DESOI AnchorNox® a připravte šnekové čerpadlo DESOI PowerInject SP20
 • Vstříkněte plnidlo, stávající vzduch může uniknout odvětrávací hadicí (hadice se po úplném odvětrání zalomí), vývrt je zcela naplněn
 • Uzavřete plnicí těsnění víčkem
 • Po vytvrzení plniva plnicí těsnění vyjměte
 • Vývrty zavřete

Výhody

 • Úspora času jednoduchým a rychlým nastavením plnicího těsnění
 • Plnicí těsnění lze po vstříknutí snadno vyjmout a po čištění je lze znovu použít

Cíle aplikace

 • Navázání silového spojení 
 • Šetrné opravy památkově chráněných objektů

Náplň - plnicí mezikus s kotvou

Pracovní kroky

 • Vyčistěte vývrt ofukovací trubicí
 • Vložte nerezovou kotvu s příslušnou rozpěrkou, trubkou na materiál a plnicí mezikusem centricky do vývrtu
 • Našroubujte uzavírací kus na materiálové vedení
 • Namíchejte suchou maltu DESOI AnchorNox® a připravte šnekové čerpadlo DESOI PowerInject SP20
 • Vstřikujte vstřikovací materiál, dokud materiál nevystoupí z větracího otvoru, pak uzavřete zátkou
 • Naplňte vývrt kotevní maltou odvzdušněnou od konce vývrtu
 • Během plnění pomalu stahujte materiálové vedení a všechny
 • volné prostory vyplňte
 • Uzavřete plnicí mezikus výplň zátkou (otvor Ø 10,5 mm)

Výhody

 • Úspora času jednoduchým a rychlým nasazením plnicího mezikusu
 • Plnicí těsnění lze po vstříknutí snadno vyjmout a po čištění je lze znovu použít

Cíle aplikace

 • Navázání silového spojení
 • Šetrné opravy památkově chráněných objektů

DESOI jednoduchý regulátor upínací síly

Patentovaný jednoduchý regulátor upínací síly DESOI je zařízení pro upínání a udržování součástí a struktur při konstantním zatížení. Je schopen odolávat špičkovému zatížení, které poškozují konstrukci, způsobenými zatíženími působícími v různém rozsahu, např. kompenzovat vibrace (těžký náklad, zvonění), změny teploty a vlhkosti, zatížení větrem atd.Jednorázový regulátor upínací síly DESOI je předem předepnut na vypočtenou hodnotu a udržuje toto zatížení konstantní. Křivka síly může být zaznamenána elektronickým měřicím zařízením. Instalace může být provedena s kompozitním efektem (kompozitní malta) nebo kontaktním spojením (tažná tyč / hlavová deska), ať už viditelným nebo skrytým.

 

Úkoly a příklady použití

 • Uchycení tahových zatížení
 • Snížení špičkového zatížení
 • Stabilizace stavebních dílců a staveb


Poznámka
Individuální dimenzování příslušného jednoduchého regulátoru upínací síly DESOI probíhá ve vztahu k objektuDetail: Installation with compound effect
Example: DESOI Single load control unit installed

DVOJITÝ REGULÁTOR NAPÍNACÍ SÍLY

Dvojitý regulátor napínací síly je zařízení pro podporu a konstantní zatížení stavebních součástí. To umožňuje nastavit konstantní zátěž konstrukce, udržet ji a na vyžádání provést záznam prostřednictvím elektronického měřícího zařízení. I s výkyvy způsobenými dynamickým namáháním (např. malé zemětřesení, vyzvánění zvonů, změny teploty a vlhkosti, nárazy větru) zůstává zatížení na konstantní úrovni.
scroll top