Menu

DESOI Quick Seal

More Informations
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 119375 OR shop_item_has_category.category_line_no = 118437 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

DESOI Quick Seal + DESOI Quick Seal E

Netěsnosti spár lze opravit správnou sanací. Aby bylo možné provádět jak sanaci spár, tak i následné utěsnění minimálně invazivním a cíleným způsobem, nabízí DESOI různé systémy/produkty pro různé aplikační procesy.  U těchto systémů jsou dilatační, pracovní a pohybové spáry bezpečně utěsněny. Tím lze zaručit bezpečné provedení renovace spár nebo dodatečné utěsnění vodotěsných betonových konstrukcí.

Nachträgliche Fugenabdichtung
Subsequent joint sealing

PDF german/english
PDF german/french

Výhoda/upozornění

 • Žádné vrtání: Úspora času a bezpečná montáž - žádné odlamování hran
 • Žádné bednění: jednoduchá, rychlá montáž
 • Univerzálně použitelné – vhodné pro všechny spáry
 • Opakovaně použitelné (pouze pro akrylátový gel)

Typické oblasti použití

 • Podchody pro chodce
 • Zásobovací kanály
 • Revizní chodby ve vodních stavbách nebo mostech
 • Cut und Cover Tunnel

Plniva

 • Akrylátový gel (AY)
 • Polyuretanová pryskyřice (PUR)

Pro sanaci spár jsou k dispozici následující systémy / produkty

 1. DESOI Quick Seal ve spojení s pravoúhlým
  ocelovým pakrem pro šířky spár 18 – 26 mm
 2. DESOI Quick Seal E
  pro šířky spár 26 – 51 mm

1. DESOI Quick Seal + pravoúhlý ocelový pakr

DESOI Quick Seal
Flexibilní, 7segmentový těsnicí a vstřikovací profil se vloží do poškozené spáry, zafixuje se a zalisuje stavebním chemickým plnivem. Těsnicí a vstřikovací profil je dělitelný a je vhodný pro šířky spár od 18 do 26 mm.
Pravoúhlý ocelový pakr
Pravoúhlý ocelový pakr se používá mezi těsnicími a vstřikovacími profily nebo na začátku a na konci spáry. Pakr se utahuje šestihrannou maticí nebo páčkami.

Pravoúhlý ocelový pakr (čep s plochou hlavou na gel nebo s rychloupínání páčkou)

příklad montáže

Příprava

 • Vyčistěte spáru vodou a odstraňte zbývající nečistoty stlačeným vzduchem
 • Spáru navlhčete
 • Naneste ochrannou vrstvu na DESOI Quick Seal (silikonový sprej č. 13560)Vložení

 • Vložte první segment DESOI Quick Seal do netěsné spáry a dotáhněte utahovací matice i utahovací a vstřikovací trubku akumulátorovým šroubovákem (s nástrčným klíčem č. 25014).
 • Těsnicí profil se pružně stlačí a upevní se ve spáře
 • Udělejte to samé s ostatními segmenty
 • Nainstalujte všechny segmenty, přišroubujte čep s plochou hlavou M6 na utahovací a vstřikovací trubičku
 • Uzavřete všechny případné mezery pravoúhlými ocelovými pakry – vložte je do spáry a zafixujte
 


Vstřikování / s podtlakem

 • Spusťte tlakové vstřikováníOdstranění

 • Poté, co plnivo ztvrdne, odstraňte těsnicí a vstřikovací profily a případně použité pravoúhlé ocelové pakry

Nanášení ochranné vrstvy silikonovým sprejem

Umístěte DESOI Quick Seal, počínaje pravoúhlým ocelovým pakrem

Upevněte DESOI Quick Seal přes utahovací trubičku

DESOI Quick Seal vložený do spáry

Po vytvrzení plniva DESOI Quick Seal jednoduše odstraňte

Úspěšná injektáž spáry

2. DESOI Quick Seal E

DESOI Quick Seal E je identický s DESOI Quick Seal, ale skládá se pouze z jednoho segmentu. Je vhodný pro šířky spár od 26 do 51 mm.
Těsnicí a vstřikovací profil je k dispozici v délkách 140 a 380 mm.

 

DESOI Quick Seal E – těsnicí a vstřikovací profil
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top