Menu

DESOI Quick Seal

More Informations
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 115000)
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

Rychlotěsnění DESOI - těsnicí a vstřikovací profil

Nový systém kombinuje dva procesy v jednom produktu pro spolehlivé utěsnění dilatačních, konstrukčních a pohybových spojů. Tím lze zaručit bezpečné provedení renovace spár nebo opětovné utěsnění vodotěsných betonových konstrukcí. Flexibilní 7segmentový těsnicí a vstřikovací profil se vloží do poškozené spáry, zafixuje se a zalisuje stavebním chemickým plnivem. Těsnicí a vstřikovací profil je dělitelný a je vhodný pro šířky spár od 18 do 26 mm.

Mineralischer Füllstoff
Joint renovation / re-sealing of waterproof concrete structures

PDF german/english
PDF german/french

Kombinace rychlotěsnění DESOI a obdélníkového ocelového těsnění

 
DESOI Quick Seal - Abdichtungs- und Injektionsprofil

Výhody

 • Bezpečné utěsnění spár
 • Úspora času - žádné vrtání
 • Žádné vylamování hran
 • Pohyblivé, variabilní segmenty - jednoduchá, rychlá montáž
 • Lze krátit jednotlivě (po každém segmentu 300 mm)
 • Šířka spáry min. 18 mm - max. 26 mm

Montáž

 1.  Vložte první segment rychlotěsnění DESOI do netěsné spáry a utáhněte utahovací matice i utahovací a vstřikovací trubku akumulátorovým šroubovákem (nástrčným klíčem). Tím se těsnicí profil (elastický) stlačí dohromady a zafixuje se ve spáře. Udělejte to samé s ostatními segmenty.
 2.  Jakmile jsou všechny segmenty nainstalovány, přišroubujte maznici s plochou hlavou na utahovací a vstřikovací trubku.
 3. Veškeré stávající mezery uzavřete obdélníkovými ocelovými těsněními - zasuňte je do spáry a zajistěte rychloupínací páčkou.
 4. Zahajte vstřikovací proces

DESOI Quick Seal - installation

Injection of chemical filling material

Obdélníkové ocelové těsnění

Výhoda / upozornění

 • Úspora času - žádné vrtání
 • Žádné vylamování hran
 • Vyplňování malých mezer
 • Žádné vývrty po vstřiku


Poznámka
obdélníkové ocelové těsnění se používá k uzavření mezer, které mohou vzniknout z rozdílu mezi délkami spár a délkami segmentů.
DESOI Quick Seal
scroll top