Menu

DESOI Quick Seal

More Informations
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 115000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 115000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

Rychlotěsnění DESOI - těsnicí a vstřikovací profil

Nový systém kombinuje dva procesy v jednom produktu pro spolehlivé utěsnění dilatačních, konstrukčních a pohybových spojů. Tím lze zaručit bezpečné provedení renovace spár nebo opětovné utěsnění vodotěsných betonových konstrukcí. Flexibilní 7segmentový těsnicí a vstřikovací profil se vloží do poškozené spáry, zafixuje se a zalisuje stavebním chemickým plnivem. Těsnicí a vstřikovací profil je dělitelný a je vhodný pro šířky spár od 18 do 26 mm.

Mineralischer Füllstoff
Joint renovation / re-sealing of waterproof concrete structures

PDF german/english
PDF german/french

Kombinace rychlotěsnění DESOI a obdélníkového ocelového těsnění

 
DESOI Quick Seal - Abdichtungs- und Injektionsprofil

Výhody

 • Bezpečné utěsnění spár
 • Úspora času - žádné vrtání
 • Žádné vylamování hran
 • Pohyblivé, variabilní segmenty - jednoduchá, rychlá montáž
 • Lze krátit jednotlivě (po každém segmentu 300 mm)
 • Šířka spáry min. 18 mm - max. 26 mm

Montáž

 1.  Vložte první segment rychlotěsnění DESOI do netěsné spáry a utáhněte utahovací matice i utahovací a vstřikovací trubku akumulátorovým šroubovákem (nástrčným klíčem). Tím se těsnicí profil (elastický) stlačí dohromady a zafixuje se ve spáře. Udělejte to samé s ostatními segmenty.
 2.  Jakmile jsou všechny segmenty nainstalovány, přišroubujte maznici s plochou hlavou na utahovací a vstřikovací trubku.
 3. Veškeré stávající mezery uzavřete obdélníkovými ocelovými těsněními - zasuňte je do spáry a zajistěte rychloupínací páčkou.
 4. Zahajte vstřikovací proces

DESOI Quick Seal - installation

Injection of chemical filling material

Obdélníkové ocelové těsnění

Výhoda / upozornění

 • Úspora času - žádné vrtání
 • Žádné vylamování hran
 • Vyplňování malých mezer
 • Žádné vývrty po vstřiku


Poznámka
obdélníkové ocelové těsnění se používá k uzavření mezer, které mohou vzniknout z rozdílu mezi délkami spár a délkami segmentů.
DESOI Quick Seal
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top