Menu

Nafukovací pakry

More Informations
Filter
Filter
m_50210
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 129375 OR shop_item_has_category.category_line_no = 129375 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

NAFUKOVACÍ PAKRY

Rozpínací pakr se používá prakticky ve všech oblastech vrtání, tunelování a inženýrských staveb pro injektáže. Tyto injektáže se obecně používají pro zlepšení fyzikálních vlastností půdy nebo těsnění. Kromě toho se rozpínací pakr používá v měřicí vrtné technice pro zkušební injektáž, testování vodního tlaku a geologické průzkumy ve vrtu.
Bodeninjektion mit Blaehpacker, Hydraulik, Bohrlochverschluss

Ground injection with
Inflatable packers, Hydraulic packers and Borehole seals

PDF german/english

PDF german/french

Technical Parameters
 open PDF

JEDNODUCHÝ ROZPÍNACÍ PAKR

Oblasti použití

 • Stabilizace půdy v různých hloubkách
 • Zpevňování měkkých terénů
 • Zpevňování rozeklaného podloží
 • Injektáž ve stavebních součástech
 • Injektáž půdy pod stavbou
 • Hydroizolace
 • Zdvižná injektáž

Přednosti a výhody

 • Opakované použití
 • Všechny hlavní části z nerezové oceli
 • Jednoduché a spolehlivé utěsnění vrtu
 • Použití v různých hloubkách
 • Všechny díly jsou snadno vyměnitelné

Instalace a rozsah roztažení pakrové součásti

Pro umístění ve vrtném otvoru se podle typu pakru použije bezpečnostní lano nebo hadice materiálu. Výhodou rozpínání pakru je ve velkém expanzním rozsahu rozpínacích hadic. Navíc je tak dosaženo velmi dobrého utěsnění vrtu, protože hadice se při rozpínání optimálně přizpůsobí nepravidelnostem ve stěnách vývrtu. Rozpínací hadice společně ve vrtu zajišťují rovnoměrné napětí.

DVOJÍTÝ ROZPÍNACÍ PAKR

Oblasti použití

 • Hlavně pro injektáž s manžetovými trubkami
 • Stabilizace půdy v různých hloubkách
 • Zpevňování měkkých terénů
 • Zpevňování rozeklaného podloží
 • Injektáž ve stavebních součástech
 • Injektáž půdy pod stavbou
 • Hydroizolace
 • Zdvižná injektáž

Přednosti a výhody

 • Opakované použití
 • Spolehlivé utěsnění pomocí rozpínacích trubek umožňuje přesné umístění vstřikovacího materiálu
 • Velký upínací rozsah
 • Variabilní upínací síla
 • Všechny hlavní části z nerezové oceli
 • Všechny součásti mohou být nahrazeny
 • Různé délky k dispozici

Utěsnění a rozsah roztažení rozpínací trubky

Zde se trubka s dvojitým rozpínacím pakrem přizpůsobuje nesrovnalostem ve vrtu nebo objímkám potrubí, a tak vždy zajišťuje dobré utěsnění, které díky rozpínání tlaku lze regulovat. Výhodou dvojitě rozpínacího pakru je ve velkém expanzním rozsahu rozpínacích hadic. Rozšíření je až dvakrát minimální průměr vrtu, kde je zapotřebí jednoho pakru pro různé velikosti trubkových objímek.

2K ROZPÍNACÍ PAKR

Oblasti použití

 • Stabilizace půdy v různých hloubkách
 • Zpevňování měkkých terénů
 • Zpevňování rozeklaného podloží
 • Injektáž ve stavebních součástech
 • Injektáž do základů
 • Injektáž půdy pod stavbou
 • Hydroizolace
 • Zdvižná injektáž

Přednosti a výhody

 • 2K injektážní materiály jsou dopravovány odděleně do směšovací trubice. kde se smíchají s proměnným množstvím statického míchadla
 • Časté opakované použití, protože obě komponenty vedení a zpětné ventily v pakru jsou samostatně proplachovatelné
 • Široká řada expanzních rozpínacích hadic, bezpečné těsnění ve vrtu a variabilní upínací síla
 • Použití v různých hloubkách

Těsnění a rozšíření prostor nafukovací trubicí

Pro polohování a následné odstranění 2K otoku pakru je použito bezpečnostní lano, které je připojeno k pakru. Zvláštní výhoda 2K nafukovacího packeru je to, že obě složky s rychlou kinetikou dvou komponentů vstřikovacích materiálu jsou odděleny, než jsou vyrlačeny samostatně směšovací trubicí. Statický směšovací prvek s variabilním počtem statického míchadla vložek zaručuje optimální směšovací výsledek pro daný vstřikovací materiál. Obě složky potrubí a zpětné ventily lze opláchnout odděleně od packeru. Další výhodou je velká roztažnost trubky. V závislosti na typu pakru je klidové rozšíření až na dvojnásobek průměru. Kromě toho, 2K packer vytváří velmi dobré utěsnění vrtaného otvoru, neboť nafukovací trubka může být optimálně přizpůsobena nepravidelnostem stěn vývrtu. Tak je zajištěno rovnoměrně silné nastavitelné ztužení pomocí celé hadice.
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top