Menu

Injektážní metoda homogenního zdiva

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 97500 OR shop_item_has_category.category_line_no = 97500 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

Vstřikování na homogenním zdivu

Zvolený vstřikovací materiál se zavádí do součásti pomocí vrtacího těsnění pod stálým tlakem (3 až 5 barů), který je přizpůsoben dané konstrukční součásti. Je důležité mít relativně rovnoměrné rozdělení vstřikovacího materiálu, aby se zajistilo, že se odpovídajícím způsobem vytvoří účinná zóna. V závislosti na podmínkách konstrukční součásti by proto měl být vstřikovací tlak udržován delší dobu (např. několik minut na těsnění).
Horizontalabdichtung
Horizontal sealing / Horizontal barriers
Subsequent injection against capillary ascending moisture

PDF german/english
PDF german/french

Plniva a provádění vstřikování

homogenního zdiva

 • Vstřik mikroemulze (2. stupeň)
  • Vytvořte vodorovné těsnění pouze nad hladinu tlakové a zadržené vody

homogenního cihlového zdiva s nízkou zásaditostí a stupněm pronikání vlhkosti > 80 %

 • Vstřikování mikroemulze (metoda mokrý-na-mokrý - 2. stupeň); Vytvoření vodorovného těsnění
 • Dodatečný vstřik aktivátoru pro aktivaci mikroemulze (3. stupeň)

Plniva

 • Silikon a mikroemulze 
 • Silifikační roztok 
 • Vstřikovací činidlo na bázi siloxanu
 • Akrylátový gel

Výhody

 • Zpevnění a stabilizace stěny v oblasti vstřikování
 • Je zapotřebí méně příslušenství, např. menší opotřebení vrtáku a spotřeba těsnění
 • Kratší pracovní doba na běžný metr

Výhody - akrylátový gel

 • Účinné ihned po uplynutí reakční doby

Typy těsnění

 • Vrtací těsnění (ocel)
 • Rázové těsnění (plast)
1. Vyznačte vrtací otvory ve vzdálenosti přibližně 10 - 12,5 cm pro jednořadý vývrtový řetěz. U víceřadových vývrtových řetězů vrtných otvorů je třeba dodržet výškový odstup asi 8 cm. Vzdálenost mezi vývrty závisí na savosti stavebních materiálů. Proveďte vývrty (proražení alespoň jedné ložné spáry) a odstraňte vrtný prach

2. Zarazte lamelové rázové těsnění usazovacím nářadím
Výhody objednacích čísel: 31710, 31753: vymontování těsnění není nutné, těsnění může v konstrukční součásti zůstat, práce na omítce jsou možné ihned
3. Vstříkněte a uzavřete
 • Uveďte vstřikovací zařízení do provozu podle návodu k obsluze
 • Vstříkněte do vývrtů pod vstřikovacím tlakem přibližně 2 - 5 barů (v závislosti na součásti)
 • Odstraňte těsnění
 • Uzavřete vývrty
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top