Injektáže

INJEKTÁŽE / OPRAVY TRHLIN

Trhliny mohou být zapříčiněny zatížením, vnitřním napětím atd., které vedou k překročení místní meze pevnosti v tahu stavební součásti. Cíle injektáže/ opravy trhlin jsou následující:

Spojení: Zabránit pronikání korozních agentů

Utěsnit: Odstranit trhliny nebo dutiny způsobující netěsnosti stavebních součástí

Pružně spojit: Zhotovit omezenou pružnost, utěsnit propojení po stranách trhlin

Propojit silové spoje: Zhotovit pevné tahu a tlaku odolné spojení