Injektážní hadice

INJEKTÁŽNÍ HADICE / HADICOVÉ VSTŘIKOVÁNÍ

Od počátku 70. let byly vstřikovací hadice alternativně nebo dodatečně používány v praxi pro spárové vazy a laminátové spoje pro utěsnění. Jedná se o injektážní spárovou výplň ve formě tuby nebo kanálu. Následné netěsnosti mohou být utěsněny cíleným vstřikováním polyuretanové pryskyřice, akrylové pryskyřice, cementovou maltou nebo cementovým lepidlem.

Použití injektážní hadice DESOI
Plnicí a ventilační DESOI

Přednosti a výhody

 • snadná instalace a flexibilní adaptace na spárování
 • aplikace přímo na spáry
 • Přídavné těsnění mimo spojovací pásky nebo spárový plech.
 • Možnost utěsnění trhlin v betonových a železobetonových konstrukcích
 • Nízkonákladový technologický proces pro preventivní a následné utěsnění
 • Injekční hadicové systémy mohou být také instalovány složitým průběhem kloubů v případě, že instalace vodních tyčí nebo spárových plechů je konstruktivně velmi drahá je možná
 • Vhodnost systémů injektážních hadic při použití na stavbách- je průkazně (obecný certifikát ABP) zdokumentována

Příklady použití

injektážní systémy hadic patří podle stavebního nařízení A, část 2, č. 1.4. na trhliny hydroizolační systémy, např. jako je tomu v oblasti podzemní vody (bílá nádrž)

Realizace vodotěsné spáry v betonových konstrukcích v důsledku plánované injektáže

Použití například u vodních staveb, čistíren odpadních vod, podzemních garážích, tunelech

Pokyny k instalaci

Pokyny k instalaci
 • Iinjektáž hadice průběžným ukotvení do zatvrdlého betonového komponentu stanovena nepohyblivě, takže nemůže reflotovat v čerstvém betonu
 • Obecně platí, že k uchycení vstřikovací hadice se speciálními upevňovacími úhelníky dochází ve vzdálenosti asi max. 15 cm, kde je to vhodné by měla být tato vzdálenost upravena na staveniště.
 • V oblasti křížení hadic je třeba zabránit vzájemnému stlačení
 • Vstřikovací hadice o délce cca 8 - 10 m
 • Vzdálenost vstřikovací hadice od vnější stěny by měla být ⅓ až ½ tloušťky komponentu
 • Hadice mají na spojích přesahovat asi 15 cm a paralelně ve vzdálenosti cca 5 cm vedeny společně.
 • Dodržujte umístění vstřikovací hadice podle prováděcího plánu
 • Otevírací tlak - výstup vstřikovací hadice plnění nastává v nízkotlakém procesu mezi 0,5 až 5 bary

Prodejna

německy
anglicky
francouzsky

Poradenství & prodej

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de