Spárování

SPÁROVÁNÍ

Při sanaci pohledového zdiva z cihel nebo přírodního kamene se často ukáže, že je nutné zabránit dalšímu zatížení zdi vlhkostí obnovením celé sítě spár.

Spárování přírodního kamene

Oblasti použití

 • Ruční spárování
 • Stříkací spárování při velkých šířkách spár a hloubkách spár
 • Zaplnění hlubokých děr

Příklady použití

 • Kyklopské zdivo
 • Zdivo z lomového kamene
 • Zeď z vrstvového kamene
 • Zdivo z tesaného kamene
 • Obkladová vyzdívka
 • Smíšené zdivo

Přednosti a výhody

 • Spárovací malta se ukládá rovnoměrně a hutně
 • Zajišťuje čistou práci
 • Dokonalé vyplnění spár
Spárování přírodního kamene

Všeobecné pracovní kroky

 • Vyprázdnit a vyčistit spáry
 • Předvlhčit
 • Vetřít maltu do spár
 • Dohotovení spár

Použitelný spárovací materiál

 • Plastická malta
 • Trasová spárovací malta
 • Trasová vápenná spárovací malta
 • Strojově aplikovaná spárovací malta
 • Spárovací malta na bázi epoxidové pryskyřice
 • Zálivková malta pro zárubně

Prodejna

německy
anglicky
francouzsky

Poradenství & prodej

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de