Clonová injektáž

DESOI FLOW CONTROL II

Se zařízeními DESOI Flow Control II a s nimi sladěnou strojní technologií se mohou injektážní a dávkovací procesy zachycovat v elektronické podobě. V průběhu injektážního procesu mohou být data prohlížena a poté digitálně dále zpracovávána. Přístroje DESOI Flow Control II přebírají trvalé sledování injektážního tlaku, objemu spotřeby a směšovacím poměru. V případě nesrovnalostí nebo při dosažení nastavené hodnoty zazní signál a injektážní zařízení se vypne nebo může být vypnuto. S pomocí záznamového protokolu je průběh injektáže pro každý jednotlivý pakr prokazatelný. Tímto způsobem může být klientovi předložena úplná dokumentace provedených injektážních prací.

Display Flow Control II

Výhody pro projektanty a stavebníky

Zařízení DESOI Flow Control II zaručují, že budou dodrženy a permanentně kontrolovány projektem stanovené objemy spotřeby a předepsané technické parametry, např.  směšovací poměr a injekční tlak. K tomuto uzpůsobená strojní technika je spolehlivá, robustní, osvědčená v praxi a umožňuje vysokou bezpečnost provedení. Na přání může být systém vybaven specificky pro určitý projekt a aplikaci.

DESOI Flow Control II dokumentuje

 • Skutečnou spotřeba materiálu na jeden pakr (s výjimkou PUH - počitadlo zdvihů)
 • Směšovací poměr (kromě PUH / Z)
 • Injektážní tlak na pakr
 • Doba injektáže na pakr
 • Pořadí injektáže
 • Počet opakovaných injektáží
 • Datum a čas injektáže

Nabídka služeb

 • Individuální technické poradenství
 • Systém instruktáží odborným personálem na staveništi
 • Pronájem systémů

Suroviny

 • Acrylatový gel
 • PU a silikátové pryskyřice
 • Počitadlo zdvihů
 • Cement
Pneumatické pístové čerpadlo s regulací průtoku

Prodejna

německy
anglicky
francouzsky

Poradenství & prodej

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de