Kotevní systémy

KOTEVNÍ SYSTÉMY A JEJICH POUŽITÍ PŘI SANACI

Sanace zdiva vyžaduje přesné znalosti okolností, jako např. stavební fond, příčiny poškození, zatížení atd, aby mohla být zvolena optimální sanační opatření. Kotevní systémy DESOI jsou vyzkoušené a jsou k dispozici v dále uvedených provedeních.

Pro silně uzavíracím spojení trhlin je ideálním řešením spirálový kotevní systém DESOI. Skládá se ze dvou složek - spirálové kotvy a spirálové kotevní malty. S pilou na kámen a spáry AS170 se mohou přesně provádět potřebné řezy do zdiva, aby se zajistila dokonalá vestavba spirálové kotvy.

Kotva Plus W DESOI je koncipovaná pro spojení dýh s nosnými vrstvami stěn a uložení horizontálních sil. Za účelem určení kvality instalace kotvy DESOI Plus W, máme v programu vytahovací zkušební zařízení.

Systém upínacích zděří je obzvlášť vhodný pro šetrnou opravu památkově chráněných objektů. Použití společně s punčochovou kotvou DESOI zabraňuje nekontrolovanému odtoku kotevní malty do dutin nebo jiných nerovností. Pro kombinace upínací kotevní systém a kotevní punčocha nabízíme RIPINOX® kotvu z ušlechtilé oceli a také A DESOI AnchorNox® suchou maltu.Tvar spirály závitových pilot DESOI umožňuje během krátké doby zotavení základové půdy a poskytuje vysokou pevnost v tahu/tlaku. Piloty lze našroubovat do téměř každé půdy a v případě potřeby je také vyšroubovat.

Pro zabudování tyčových kotev je optimálním příslušenstvím pakr s mezikružím. Má plnicí trubku a větrací trubku a vsazuje se spolu s tyčovou kotvou do provrtané díry a pevně se stáhne. Při spuštění procesu injektáže může vzduch, který je v provrtané díře, unikat. Zvláštním vyvinutým výrobkem jsou regulátory upínací síly DESOI. Jednoduchý regulátor upínací síly kompenzuje různě silné zatížení v tahu, dvojitý regulátor upínací síly tlumí různě silné zatížení v tlaku.