Servis - Injektážní technika

POPISY VÝKONŮ (doporučení)

Jako vstřícný krok vůči inženýrům, architektům a odborníkům sestavila DESOI GmbH pro různé oblasti popisy výkonů (doporučení).

S příslušnými certifikáty a prospekty si můžete vyžádat PV v pořadači vč. CD za nominální poplatek ve výši 20 eur. K dispozici pouze v němčině

Popisy výkonů (doporučení) však nenahrazují pečlivou diagnostiku objektu odborným projektantem. Kromě toho je uzpůsobení na konkrétní objekt předpokladem pro úspěch opravy.

V případě potřeby Vám můžeme doporučit spolehlivého partnera. Naše know-how a kontakty z 35letých zkušeností jsou určitě výhody, které Vy rádi využijete.

Popisy výkonů pro projektanty a architekty